Copyright 2021 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Директор школе:

Дивљаков, Сава

Секретар:

Јанчић, Жаклина

Педагог:

Пејовић, Анђелика

Психолог:

Фодор, Бранка

Библиотекар:

Доневски Росић, Зорица

Шеф рачуноводства:

Бељин, Светозар

Рачуновођа:

Лабовић, Славица

Наставно особље:

Наставник (професор) разредне наставе:

Ангеловски, Александар

Ангеловски Ђенић, Загорка

Божидаров, Дара

Гроздановски, Мирјана

Богдановић, Мита

Зрињи, Татјана

Илић, Дивна - продужени боравак

Јаћимовски, Драгана

Јаћимовски, Милорад

Куневски Нецин, Биљана

Мандић, Мирослава

Микша, Михај

Нистор, Ана

Стојановић, Биљана

Ћорда, Сања

Чех, Јанош

Наставник српског језика и књижевности:

Нистор, Александра

Павков, Адриана

Вицикнез, Ивана

Ћалић, Славица

Даја, Маја

Наставник математике:

Барна Хорват, Ана

Ружић, Живан

Стошић, Душко

Гизешан, Јон

Јанчић, Љубица

Наставник географије:

Бало, Аранка

Котрла, Стефан

Тури Енике, Барта

Наставник историје:

Микша, Драгуца

Цеснак, Весна

Барна Хорват, Ана

Тури Енике, Барта

Наставник хемије:

Леонтијевић, Драгана

Гомбар, Ева

Арделеан, Адонис

Наставник биологије:

Гријаковић, Тања

Барна Хорват, Ана

Микша, Драгуца

Нистор, Викентије

Наставник физике:

Пинку, Денис

Гомбар, Ева

Ружић, Живан

Гизешан, Јон

Микша, Драгуца

Јанчић, Љубица

Барна Хорват, Ана

Наставник енглеског језика:

Гизешан, Мирела

Кнежевић, Тања

Мишчевић, Нада

Кипровски Милошевић, Жана

Наставник италијанског језика:

Тадић, Јелена

Драгутиновић, Драгана

Наставник немачког језика:

Мориц, Елвира

Наставник француског језика:

Жалба Агадишан, Диана

Наставник румунског језика и књижевности:

Агадишан, Јонел

Наставник мађарског језика и књижевности:

Живојнов, Тамара

Наставник македонског језика:

Ангеловски, Александар

Вероучитељ:

Барна Хорват, Ана

Тапалага, Емануел

Стојков, Катарина

Флоренцију, Јонеш

Наставник технике и технологије:

Ангеловски, Зоран

Мориц, Михај

Нистор, Викентије

Наставник ликовне културе:

Милекић, Васо

Мохан, Михаела

Тури Енике, Барта

Наставник музичке културе:

Јовановић, Драгутин

Магда, Јонел

Тури Енике, Барта

Наставник информатике и рачунарства:

Миљуш, Бранко

Наставник физичког васпитања:

Арделеан, Маринел

Ивашковић, Јован

Нистор, Кристијан

Мориц, Михај

Наставник грађанског васпитања:

Драгутиновић, Драгана

Чувари природе, домаћинство:

Леонтијевић, Драгана

Ненаставно особље:

Вуксановић, Славица

Бајић, Регина

Бекић, Тамара

Белић, Биљана

Дамјанов, Сандра

Јакшић, Слађана

Јанчић, Радован

Јовановски, Зорица

Мајсторовић, Милан

Марковић, Јелена

Нинковић, Јелена

Павковић, Драгана

Попов, Драгица

Радашић, Тамара

Мелих, Добрила

Сарваш, Ерика

Стевановић, Катарина

Стојановски, Биљана

Томаш, Јаворка.