Copyright 2019 - Зоран Ангеловски

Директор школе:

Дивљаков, Сава

Секретар:

Јанчић, Жаклина

Педагог:

Пејовић, Анђелика

Психолог:

Фодор, Бранка

Библиотекар:

Лабовић, Јелена

Шеф рачуноводства:

Бељин, Светозар

Рачуновођа:

Лабовић, Славица

Наставно особље:

Наставник (професор) разредне наставе:

Ангеловски Ђенић, Загорка

Божидаров, Дара

Гизешан, Јон

Гламочлија, Анкица

Гроздановски, Мирјана

Богдановић, Мита

Зизовски, Ивана

Зрињи, Татјана

Илић, Дивна

Јаћимовски, Драгана

Јаћимовски, Милорад

Куневски Нецин, Биљана

Лабовић, Миљан

Мандић, Мирослава

Микша, Драгуца

Микша, Михај

Нистор, Ана

Стојановић, Биљана

Стојановски, Моника

Тутић, Тања

Ћорда, Сања

Чех, Јанош

Наставник српског језика и књижевности:

Нистор, Александра

Павков, Адриана

Вицикнез, Ивана

Ћалић, Славица

Даја, Маја

Наставник математике:

Адамовић, Маргит

Качавенда, Драго

Ружић, Живан

Стошић, Душко

Гизешан, Јон

Наставник географије:

Бало, Аранка

Нистор, Викентије

Гомбар, Ева

Адамовић, Маргит

Наставник историје:

Микша, Драгуца

Цеснак, Весна

Наставник хемије:

Драгосављевић, Елена

Гомбар, Ева

Наставник биологије:

Гријаковић, Тања

Барна Хорват, Ана

Агадишан, Јонел

Нистор, Викентије

Наставник физике:

Пинку, Денис

Качавенда, Драго

Гомбар, Ева

Ружић, Живан

Гизешан, Јон

Нистор, Викентије

Наставник енглеског језика:

Гизешан, Мирела

Кнежевић, Тања

Мишчевић, Нада

Кипровски Милошевић, Жана

Жалба Агадишан, Диана

Наставник италијанског језика:

Тадић, Јелена

Драгутиновић, Драгана

Наставник немачког језика:

Тури, Ласло

Наставник француског језика:

Жалба Агадишан, Диана

Наставник румунског језика и књижевности:

Агадишан, Јонел

Наставник мађарског језика и књижевности:

Виола, мр Лујза

Вероучитељ:

Барна Хорват, Ана

Гилезан, Трајан

Стојков, Катарина

Флоренцију, Јонеш

Наставник техничког и информатичког образовања:

Ангеловски, Зоран

Мориц, Михај

Нистор, Викентије

Гомбар, Ева

Наставник ликовне културе:

Милекић, Васо

Ослански, Жолт

Наставник музичке културе:

Јовановић, Драгутин

Магда, Јонел

Ослански, Жолт

Наставник информатике и рачунарства:

Брдар, Јелена

Гомбар, Ева

Наставник физичког васпитања:

Арделеан, Маринел

Ивашковић, Јован

Нистор, Кристијан

Наставник грађанског васпитања:

Ангеловски, Александар

Нистор, Александра

Вицикнез, Ивана

Чувари природе, домаћинство:

Леонтијевић, Драгана

Ненаставно особље:

Вуксановић, Славица

Бајић, Регина

Бекић, Тамара

Белић, Биљана

Дамјанов, Сандра

Гомбар, Михаљ

Јакшић, Слађана

Јанчић, Радован

Јовановски, Зорица

Мајсторовић, Милан

Марковић, Јелена

Нинковић, Јелена

Павковић, Драгана

Попов, Драгица

Радашић, Тамара

Мелих, Добрила

Сарваш, Ерика

Стевановић, Катарина

Стојановски, Биљана

Томаш, Јаворка.