Copyright 2021 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

2021.

1.Јавна набавка бр.1/2021. – Набавка ђачке ужине (рок 18.01.2021.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2021. – Услуга превоза ученика (рок 01.02.2021.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Исправка - обавештење о изменама - Преузми

             - Позив за подношење понуда - прочишћени текст - Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

2020.

1.Јавна набавка бр.1/2020. – Набавка ђачке ужине (рок 13.01.2020.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2020. – Услуга превоза ученика (рок 13.01.2020.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2020. – Услуга организовања екскурзије (рок 13.02.2020.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

     3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга организовања екскурзије

 

4.Јавна набавка бр.4/2020. – Набавка електричне енергије (рок 18.02.2020.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

     4.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије