Copyright 2020 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

1.Јавна набавка бр.1/2020 – Набавка ђачке ужине (рок 13.01.2020.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2020 – Услуга превоза ученика (рок 13.01.2020.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

      2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2020 – Услуга организовања екскурзије (рок 13.02.2020.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

       3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга организовања екскурзије

 

4.Јавна набавка бр.4/2020 – Набавка електричне енергије (рок 18.02.2020.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

       4.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије