Copyright 2019 - Зоран Ангеловски

1.Јавна набавка бр.1/2019 – Набавка ђачке ужине (рок 10.01.2019.до 11.00h)

 

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2019 – Услуга превоза ученика (рок 11.01.2019.до 11.00h)

 

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

      2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2019 – Услуга организовања екскурзије(рок 05.02.2019.до 12.00h)

 

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

       3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга организовања екскурзије

 

4.Јавна набавка бр.4/2019 – Набавка електричне енергије(рок 22.02.2019.до 10.00h)

 

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

       4.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије