Copyright 2022 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

   Ради лакшег планирања часова,израде годишњих и оперативних планова,наставницима смо издвојили следеће правилнике. То су правилници о плану наставе и учења за први и други циклус основног образовања по разредима:

1.разред

2.разред

3.разред

4.разред

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред