Copyright 2019 - Зоран Ангеловски

„Самовредновање електронске зрелости установа“

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања покренули су пројекат познат под називом "Селфи"."Селфи" представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне технологије у школску праксу.Настао је на основу опсежних консултација са преко 200 стручњака из области образовне технологије и преко 5000 запослених и ученика у европским земљама.Република Србија је једна од 14 земаља које учествују у овом истраживању.

 

Ученици

 

Наставници

 

Руководиоци