Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

 

2024.

1.Јавна набавка бр.1/2024. – Набавка ђачке ужине (рок 10.01.2024.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2024. – Услуга превоза ученика (рок 12.01.2024.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда -  Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2024. – Услуга организовања екскурзије (рок 12.02.2024.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

     3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Одлука (партија 1, партија 2, партија 3)

 

4.Јавна набавка бр.4/2023. – Набавка електричне енергије (рок 12.02.2024.до 12.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

     4.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије

 

 

2023.

1.Јавна набавка бр.1/2023. – Набавка ђачке ужине (рок 11.01.2023.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2023. – Услуга превоза ученика (рок 13.01.2023.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда -  Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2023. – Услуга организовања екскурзије (рок 14.02.2023.до 12.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

     3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Одлука (партија 1, партија 2, партија 3)

 

4.Јавна набавка бр.4/2023. – Набавка електричне енергије (рок 20.02.2023.до 12.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

     4.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије

 

 

2022.

1.Јавна набавка бр.1/2022. – Набавка ђачке ужине (рок 13.01.2022.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2022. – Услуга превоза ученика (рок 14.01.2022.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда -  Преузми

             - Исправка - обавештење о изменама - Преузми

             - Позив за подношење понуда - прочишћени текст - Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2022. – Набавка електричне енергије (рок 21.02.2022.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

     3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије

 

2021.

1.Јавна набавка бр.1/2021. – Набавка ђачке ужине (рок 18.01.2021.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2021. – Услуга превоза ученика (рок 01.02.2021.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Исправка - обавештење о изменама - Преузми

             - Позив за подношење понуда - прочишћени текст - Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

2020.

1.Јавна набавка бр.1/2020. – Набавка ђачке ужине (рок 13.01.2020.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

      1.1. Обавештење о закљученом уговору - Набавка ђачке ужине

 

2.Јавна набавка бр.2/2020. – Услуга превоза ученика (рок 13.01.2020.до 09.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

     2.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга превоза ученика

 

3.Јавна набавка бр.3/2020. – Услуга организовања екскурзије (рок 13.02.2020.до 11.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

     3.1.  Обавештење о закљученом уговору - Услуга организовања екскурзије

 

4.Јавна набавка бр.4/2020. – Набавка електричне енергије (рок 18.02.2020.до 10.00h)

             - Позив за подношење понуда - Преузми

             - Конкурсна документација - Преузми

     4.1.  Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије