Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

   

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
previous arrow
next arrow

    Дана 23.маја 2019.године наша школа је добила хемикалије и лабораторијско посуђе од фирме "Lafarge Serbia" из Беочина. Ову донацију добили смо захваљујући нашем бившем ученику Чјепа Дамиру, сада успешном инжењеру технологије.

    Дамир је ступио у контакт са нашом наставницом хемије, Еленом Драгосављевић, и изразио жељу да помогне својој школи колико је у могућности. На обострано задовољство, идеја је успешно реализована.

    Добили смо чврсте супстанце, растворе, индикаторе, стаклено и пластично посуђе. Ова донација омогући ће практично извођење наставе хемије у матичној школи у Пландишту, али и у издвојеним одељењима у Јерменовцима, Маргити и Барицама.

     Захваљујемо се Дамиру и његовој фирми и желимо им много успеха у даљем раду!