Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Маршала Тита 75  26363 Jeрменовци  тел:013/866-284 

IMG_0419.JPG
IMG_0420.JPG
IMG_0421.JPG
IMG_0422.JPG
IMG_0423.JPG
IMG_0424.JPG
IMG_0425.JPG
IMG_0426.JPG
IMG_0432.JPG
IMG_0434.JPG
IMG_0435.JPG
IMG_0431.JPG
IMG_0430.JPG
previous arrow
next arrow

   У издвојеном одељењу Основне школе „Доситеј Обрадовић” у Јерменовцима настава се одвија на мађарском језику од првог до осмог разреда. До четвртог разреда настава је органозована и на српском језику.

    Од 1946. године школа са шест разреда прерасла је у школу са седам разреда, а у јесен 1947. отвара се и нижа гимназија. Од 1952. године, због смањеног броја ученика, укида се нижа гимназија. Осмогодишња школа је отворена 1966. године на мађарском језику. Од 1957. године настава иде и на српском језику, а укинута је од 1964. Од 1973. реформом у школи укидају се виши разреди у Јерменовцима и настава од 5-тог до 8-ог организује се у Пландишту на мађарском језику. Данас поново у Јерменовцима постоји осмогодишња школа на мађарском језику и четворогодишња на српском. 

   Школа је реновирана средствима Фонда за капитална улагања покрајине Војводине. На самом отварању био је и председник Скупштине АП Војводине.